google-site-verification: google3ce9887dd906733b.html Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD - Jayanti

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD


Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD - Perlu di ketahui bahwa istilah PAT ( Penilaian Akhir tahun) adalah istilah lama sebelum istilah UAS ( Ujian Akhir Semester ) yang mana maksud dan tujuannya sama yaitu; untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai kompetensi dan nilai kreteria ketuntasan minimal ( KKM ) dan salah satu ujian kenaikan kelas SD.

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD

Dengan memberikan soal UAS pada siswa SD kelas 1 maka setiap guru harus segera melakukan program remedial ( sejenis Evaluasi ), Sehingga siswa tersebut segera mencapai nilai sesuai KKM K13 SD yang telah di tentukan.

 Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD ini terdiri dari piilihan ganda dan essay yang dapat memudahkan siswa dalam menjawab dengan tanda silang. Penilaian adalah bagian dari yang paling penting dalam proses hasil belajar dari sistem di sekolah. Penilaian merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi secara berkelanjutan dan merata tentang proses dan cara hasil belajar mengajar yang sudah dilaksanakan. Penilaian melalui Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD ini juga dapat menjadi umpan balik terhadap proses belajar mengajar bagi guru untuk memperbaiki metode maupun karakter belajar anak.

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD bentuk Pilihan Ganda

I.              Cakra (X) aksara a,b, atawa c nu aya dihareupeun jawaban nu bener


1.        raka dadi …neni
a. namina    b. sorana   c. nyebutna
2.        ibu nina …. dadi
a. ibu                b. bibi              c. guru
3.        dadi ….. ka ibu bapa
a. turut             b. tumut           c. suhud
4.        monyet …..ka kuya
a. keuheul        b. jail               c. ngewa
5.        jerapah panjang ….
a. buntutna                  b. sukuna                     c. beuheungna
6.        Oray….ka sawah
a. ngaleor                     b. ngarayap                  c. ngalengkah
7.        Maung disada…..
a. ngaguruh                  b. ngagoak                   c. ngagaur
8.        …..ngagantung dina dahan kai
a. cak cak         b. kalong         c. manuk
9.        Keuyeup ….. indung leungeun
a. nyoco           b. ngegel          c. nyapit
10.    …ngagembrong gula
a. sireum          b. simeut          c. reungit

11. Di perpustakaan loba ...
A. Patlot          B. Buku           C. Bal

12. Karesep Udin maen bal. Maen balna di ...... imah
A. Buruan       B. Rohangan  
C. Luhureun

13. Pakakas nu sok dipake di sakola nyaeta…
A. Talenan       B. Patlot          C. Teko

14. Di bumi abdi sok ngabantuan ...... piring
A. Nyeuseuh               B. Ngepel       
C. Kukumbah

15. Abdul lumpatna …
A. Gancang                 B. Deukeut     
C. Gumbira

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD bentuk Essay


II. Eusian titik – titik di hadap kujawaban anu bener !
1. Lamun di titah ku kolot kudu ....
2. Barudak maen bal di ....
3. Sato nu beuheung na panjang nyaeta ....
4. dina – Udin – diuk – bangku
Susun kecap-kecap diluhur jadi kalimah anu bener ?
5. Salin kalimah dihadap ieu kana tulisan sambung !
Di Garut loba jeruk
6. Mangkat sakola kudu……………heula ka bapa jeung ibu
7. Asep meser baso sa…………..
8. Patlot gunana pikeun…………..
9. Kolot hidep nyaeta…………jeung………….
10. Sapi sukuna aya…………..

III. Jawab pananya dihandap ieu !
  1. Teangan 5 ngaran kadaharan nu rasana amis !
  2. Teangan 5 ngaran kadaharan nu rasana asin !
  3. Tuliskeun 3 ngaran kembang !
  4. Maung sok disebut raja naon ?
  5. Pepelakan unggal poe kudu dikumahakeun ?

Demikianlah Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD yang semoga dapat membantu kelancaran bapak ibu guru dalam melaksanakan Ujian akhir semester ( UAS ) dan selamat menjalankan tugas dan semoga semuanya naik kelas serta berjalan lancar.
Jangan lewatkan Kumpulan Perangkat Administrasi Pendidikan Seperti;

0 Response to "Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel